Süreç Madenciliği ve Büyük Veri - Bilig Opex
Türkçe Ptesi - Cuma 09:00-18:00 +90 2167092987

Süreç Madenciliği ve Büyük Veri

Günümüzde, şirketler ve kuruluşlar giderek daha fazla veri üretiyor ve bu verilerin analiz edilmesi büyük önem taşıyor. Süreç madenciliği, bu veri bolluğundan en iyi şekilde yararlanmanın yollarından biridir. Bu makalede, süreç madenciliği ve büyük verinin bir araya geldiği noktaları keşfedeceğiz.

Süreç Madenciliği Nedir?

Süreç Madenciliği, bir organizasyonun iş süreçlerini analiz ederek, bu süreçlerin gerçekleşen durumunu ortaya çıkarmak, anlamak ve iyileştirmek için veri tabanlı tekniklerin kullanılmasıdır. Bu, iş süreçlerinin veriler üzerinden haritalanması, modelleme edilmesi, analiz edilmesi ve optimize edilmesi anlamına gelir. Süreç madenciliği, organizasyonların faaliyetlerini daha iyi anlamalarına ve verimliliklerini artırmalarına olanak tanır.

Süreç madenciliği genellikle üç adımdan oluşur:

 1. Veri Kaynağı Seçimi: İlk adım, analiz edilecek verinin kaynağını belirlemektir. Bu veri kaynakları, iş süreçlerinin dijital izlerini bırakan bilgi sistemlerinden, log kayıtlarından veya sensörlerden elde edilen veriler olabilir.
 2. Süreç Modelleme ve Analizi: Veri toplandıktan sonra, süreç madenciliği araçları bu verileri kullanarak iş süreçlerinin modelini oluşturur. Bu model, süreçlerin gerçekleşen durumunu, zamanlamasını, kaynak kullanımını ve etkileşimlerini gösterir. Daha sonra, bu model analiz edilerek süreçlerin etkinliği, verimliliği ve uyumluluğu değerlendirilir.
 3. İyileştirme ve Optimizasyon: Son adımda, analiz sonuçlarına dayanarak süreçlerdeki sorunları tanımlamak ve iyileştirme fırsatları belirlemek için eylemler alınır. Bu, süreçlerin yeniden tasarımını, otomasyonunu veya yeniden yapılandırılmasını içerebilir.

Süreç madenciliği, çeşitli endüstrilerde kullanım alanı bulmuştur. Örneğin, imalat sektöründe üretim süreçlerini optimize etmek, finans sektöründe dolandırıcılık tespiti yapmak veya sağlık sektöründe hasta süreçlerini iyileştirmek için süreç madenciliği kullanılabilir.

Süreç madenciliği, iş süreçlerinin veri tabanlı analizi ve iyileştirilmesi için güçlü bir araçtır. Organizasyonlar, süreç madenciliği tekniklerini kullanarak iş süreçlerini daha etkili hale getirebilir, maliyetleri azaltabilir ve rekabet avantajı elde edebilirler.

Büyük Veri ve Süreç Madenciliği Arasındaki Bağlantı

Büyük veri, çok büyük hacimlerde ve farklı kaynaklardan gelen verileri ifade eder. Bu veriler, geleneksel veri tabanlarında işlenmesi zor veya imkansız olabilir. Süreç madenciliği, bu büyük veri kümelerinden anlamlı bilgiler çıkarabilmek için kullanılan bir araçtır. Büyük veri analitiği, süreç madenciliği için zengin bir kaynak sağlar çünkü bu veriler genellikle iş süreçlerinin her yönünü kapsar.

 • Veri Kaynağı Olarak Büyük Veri: Süreç madenciliği için kullanılan veriler genellikle büyük veri kümelerinden gelir. Büyük veri, iş süreçlerinin her yönünü içerebilecek çeşitli kaynaklardan (örneğin, müşteri etkileşimleri, üretim verileri, finansal işlemler) gelen geniş ve çeşitli veri setlerini içerebilir.
  • Analiz Yetenekleri: Süreç madenciliği, büyük veri analitiği tekniklerini kullanarak iş süreçlerinin analizini gerçekleştirir. Büyük veri analitiği, geleneksel veri tabanlarında işlenemeyecek kadar büyük veri setlerini işlemek için geliştirilmiş çeşitli teknikleri içerir. Bu, büyük veri içinde gizli kalmış desenleri ve ilişkileri ortaya çıkararak iş süreçlerinin daha derinlemesine analizini sağlar.
  • Karar Destek Sistemleri İçin Kullanım: Büyük veri ve süreç madenciliği, karar verme süreçlerini iyileştirmek için birlikte kullanılabilir. Büyük veri analitiği, süreç madenciliği sonuçlarına dayanarak karar vericilere daha iyi bilgi sağlar ve böylece daha bilinçli kararlar alınabilir.
  • Tahmin ve Optimizasyon: Büyük veri ve süreç madenciliği bir araya geldiğinde, gelecekteki trendleri tahmin etmek ve iş süreçlerini optimize etmek için kullanılabilir. Örneğin, üretim süreçlerindeki veri analizi, gelecekteki talebi tahmin etmek ve üretim planlamasını buna göre optimize etmek için kullanılabilir.

Bu bağlamda, büyük veri ve süreç madenciliği, iş süreçlerinin veri odaklı analizi ve iyileştirilmesinde birlikte kullanılarak organizasyonlara değerli içgörüler sağlar.

Örnek Kullanım Senaryoları:

 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Büyük bir şirketin CRM verilerini süreç madenciliği teknikleriyle analiz etmek, müşteri ilişkileri yönetiminde büyük bir fırsat sunar. Süreç madenciliği, müşteri etkileşimlerini izlemek ve analiz etmek için kullanılabilir. Örneğin, bir şirketin müşteri hizmetleri departmanı, müşteri taleplerini, şikayetlerini ve çözüm süreçlerini izler. Süreç madenciliği, bu verileri kullanarak müşteri davranışlarını anlamak, müşteri memnuniyetini artırmak için hangi adımların atılması gerektiğini belirlemek ve müşteriye daha iyi hizmet sunmak için süreçlerde iyileştirmeler yapmak için kullanılabilir. Örneğin, müşteri hizmetleri sürecindeki belirli bir adımda sık sık gecikmeler meydana geliyorsa, süreç madenciliği analizi bu sorunları tespit edebilir ve süreçteki aksaklıkları gidermek için çözüm önerileri sunabilir.
 2. Üretim Süreçleri Üretim tesislerinde, sensörlerden gelen verilerin süreç madenciliği yöntemleriyle analiz edilmesi, üretim süreçlerinde verimliliği artırmak için büyük bir potansiyel taşır. Sensörler, üretim hatlarındaki sıcaklık, basınç, hız ve diğer faktörler gibi önemli verileri sürekli olarak toplar. Süreç madenciliği, bu verileri analiz ederek üretim süreçlerindeki iyileştirme fırsatlarını belirleyebilir. Örneğin, belirli bir üretim hattında sürekli olarak aşırı ısınma problemleri yaşanıyorsa, süreç madenciliği analizi bu sorunu tespit edebilir ve makine bakımı veya üretim süreçlerindeki ayarlamalar gibi çözümler önerilebilir. Ayrıca, atık miktarının azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması gibi hedefler de süreç madenciliği analizi ile gerçekleştirilebilir.
 3. Finansal Analiz Bankalar için, süreç madenciliği büyük veri kümelerini analiz etmek için güçlü bir araçtır. Bankalar, müşteri işlemleri, ATM kullanımı, online bankacılık etkileşimleri ve diğer finansal işlemlerle ilgili büyük miktarda veri toplar. Süreç madenciliği, bu verileri analiz ederek dolandırıcılık tespiti, müşteri risk analizi ve operasyonel verimlilik iyileştirmeleri gibi birçok alanda fayda sağlayabilir. Örneğin, bir banka, müşteri hesaplarında alışılmadık faaliyetler veya dolandırıcılık belirtileri tespit etmek için süreç madenciliği tekniklerini kullanabilir. Ayrıca, müşteriye daha iyi hizmet sunmak için operasyonel süreçlerdeki aksaklıkları belirleyebilir ve düzeltebilir.

Süreç madenciliği ve büyük veri, iş dünyasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu teknolojilerin bir araya gelmesi, organizasyonların verimliliğini artırabilir, maliyetleri azaltabilir ve rekabet avantajı sağlayabilir. Süreç madenciliği ve büyük veri analitiği alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek, bu teknolojilerden en iyi şekilde yararlanmanın anahtarı olacaktır.

İlginizi çekebilir: 6 Sigma ve Maliyet Azaltma Stratejileri

wpChatIcon