6 Sigma - Bilig Opex
Türkçe Ptesi - Cuma 09:00-18:00 +90 2167092987

6 Sigma

6 Sigma süreçlerdeki değişkenliği azaltmak için geliştirilmiş bir iyileştirme metodolojisidir. Yalın gibi Altı Sigma da bir çok araç barındıran bir alet çantası gibidir. İçindeki araçların ufak bir kısmı Yalın’da da kullanılmasına rağmen ağırlıklı olarak Problem Tanımlama, Problem Çözme, Veri Analizi ve İstatistik Metotlar’dan oluşmaktadır. Altı Sigma daha çok kalite bazlı, kompleks sorunları çözmek için kullanılır. Örneğin ürettiğiniz civataların bir kısmının çaplarının istenen toleranslar içinde kalmaması tam Altı Sigma Metodu ile kolaylıkla çözülebilecek bir durumdur.

Değişkenlik Nedir?

Değişkenlik süreçten beklediğiniz çıktılardan (kalite, verimlilik gibi) tutarlı olarak aynı sonuçları alamamanızdır. Temelde bir süreçte iki tür değişkenlik bulunur:​

1.Soldaki durum: İstenen parametrenin toleransların (ya da spesifikasyon limitlerinin) üstünde ve/veya altında olması durumu. Biz buna merkezleme problemi diyelim. Örneğin süreç arzu edilenden yavaş çalışıyor, matkap ucu set edilen değerin üzerinde deliyor, kumaş istediğimiz renkten daha koyu.

2.Sağdaki durum: İstenen parametrenin istenenden geniş bir alana saçılması durumu. Buna da değişkenlik problemi diyelim. Örneğin aynı ürün için çevrim hızı farklı zamanlarda değişkenlik gösteriyor, kumaşın farklı metrelerinde renk tonları farklı.

Her ikisinin de aynı anda gerçekleştiği durumlar da söz konusu olabilir.

Değişkenlik her süreçte mevcuttur. Değişkenlik kaynakları bilinen sebeplerden olabileceği gibi (ortalamada 30 dk süren eve geliş yolculuğunuz kar yüzünden 45 dk sürdü) sürecin kendi doğal salınımından da (bazen 30 dk bazen 32 dk sürebilir yolculuğunuz) olabilir.

Bu sebeple aşağıdaki örnekte 30 mikron olarak üretilmesi istenen ürünün her zaman bu değerde üretilemeyeceği bilindiği için toleranslar (spesifikasyon limitleri) oluşturulmuştur.

Süreciniz bu limitlerin dışarısına çıktığında hatalı çıktı üretir. Süreç değişkenliğini ne kadar azaltırsanız hatalı çıktı üretme olasılığınız da o kadar azalacaktır. Bu da müşteri memnuniyetini artıracaktır.

6. Sigma İle Problemler Nasıl Çözülür?

6 Sigma ile bu değişkenliklere sebep olan girdiler tespit edilir ve aynı aşağıdaki resimde olduğu gibi formülize edilir.

Y=f(x) fonksiyonları tanımlamak için kullanılır. En başta problem/ler (Y veya yler) tanımlanır. Daha sonra bu probleme etki ettiğini düşündüğümüz girdiler tanımlanır. (xler) Tabi ki bir çok x tanımlandığından bunları önceliklendirerek ve kontrol edebileceğimiz miktara indirmek gerekir. Bunun için de Mantık Filtreleri (Logic Filters) adı verilen yaklaşım kullanılır. Mantık Filtreleri 6 Sigma’da DMAIC adı verilen 5 faz ile problemlerin çözülmesi için geliştirilmiştir. Her fazda kullanılan farklı araçlarla yukarıda belirtilen bir çok girdi (xler) elenerek çıktıya en çok etki eden kontrol edilebilir miktara kadar indirilir.

 

DMAIC Nedir?

​DMAIC 6 Sigma’nın eşsiz problem çözme yönetim fazlarına verilen addır. Bu fazlar İngilizce olarak Define, Measure, Analyze, Improve, Control olarak adlandırılır. DMAIC bu faz isimlerinin kısaltılmasıdır. Her faz kendi içinde araçları kullanarak çıktıya (Yler) etki eden en önemli girdileri (xler) belirlemek için kurgulanmıştır. Eğer adımlar doğru şekilde takip edilirse bir çok Operasyonel Mükemmellik problemi çözülebilir.

 

Fazları Türkçe olarak şu şekilde yorumlarız:

Tanımlama: Problemin çıktı ve potansiyel girdilerinin tanımlanması, kapsamının belirlendiği, proje tanımlama dokümanının oluşturulduğu fazdır.

Ölçme: Tanımlanan çıktı ve girdilerin doğru ve hassas ölçüm sistemleri ile ölçüldüğü, ölçüm sistemlerinin analizinin (MSA) yapılarak ölçüm sonuçlarının doğruluk ve kesinliğinin sağlandığı fazdır.

Analiz: Çıktıdaki değişkenliği yaratan önemli faktörlerin grafiksel ve istatistiksel analizler ile belirlendiği fazdır.

İyileştirme: Çıktıya etki eden önemli faktörlerin iyileştirildiği ve optimize edildiği fazdır.

Kontrol: İyileşmiş sürecin sürekliliğini sağlamak için aksiyonların alındığı fazdır.

BiliG OpEx Şirket Profili İndir


Bilig OpEx şirket profilini indirerek bizi daha yakından tanıyın!

OpEx danışmanları sizi bekliyor ?

Kuruluşunuzun verim ve kalitesini iyileştirerek karlılığını artırmasını sağlayan Operasyonel Mükemmellik tabanlı teknolojik çözümler sunuyoruz.

+90 216 709 29 87
[email protected]

Şimdi Randevu Al

Verilen hizmet müşteri ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.

Bizi Takip Edin
wpChatIcon