Minitab Realtime SPC Yazılımı - Bilig Opex
Türkçe Ptesi - Cuma 09:00-18:00 +90 2167092987

Realtime SPC Yazılımı

Sağladığı Avantajlar

  • Cloud üzerinde çalışma imkanı.
  • Proses ve ürün kategorisinde adım bazında takip imkanı.
  • Kontrol limitlerinin yanı sıra, spesifikasyon ve aksiyon limitleri ile süreçlerinizde aksiyon gerektiren durumları belirleyebilir ve uyarılar alabilirsiniz.
  • Uyarılar durumunda önceden tanımlı sebep ve aksiyonları seçebilir ve ilgili kişiye atayabilirsiniz.
  • Süreçlerinizden otomatik veri toplama imkanınız olmadığında el ile de veri toplayabilirsiniz.
  • Veriler detaylı analizler için Minitab İstatistik Yazılmı’na aktarılabilir. 
  • Anlık veri ile Süreç Yeterliliği Analizleri (Pp-Ppk, Cp-Cpk) yapabilirsiniz.

İstatistiksel Süreç Kontrolü Nedir?

İstatistiksel Proses Kontrolü, 1920’lerde değişkenlikle ilgili kalite kavramlarını geliştiren Dr. Walter Shewhart’ın  çalışmalarını devam ettiren Dr. W. Edwards Deming tarafından geliştirildi. Bugün İPK, dünya çapında gerek hizmet gerekse üretim süreçlerinde kullanılmaktadır.

Genel anlamıyla İPK (İng. SPC), bir süreci izlemek, kontrol etmek ve iyileştirmek için değişkenliğe bağlı istatistiksel analizler kullanan bir yöntemdir. Felsefesi, tüm süreçlerin doğal değişkenlik içerdiğine, bununla birlikte bazen, istenmeyen veya öngörülemeyen aşırı değişkenliğinse kaliteyi ve süreç sonuçlarını olumsuz etkilediği bilgisine dayanır. Gerek hizmet, gerekse üretim süreçlerinde bir sürecin sonuçları tutarlı ve öngörülebilir değilse, o sürecin maliyetleri  de o kadar yüksek olur. İPK araçları, değişkenliği azaltmak ve maliyetleri düşürmek için kullanılır.

Kontrol çizelgeleri, zaman içindeki süreç girdilerinin veya çıktılarının ölçümlerinden alınan verilerle oluşturulur ve bu ölçümler arasındaki (veya bu ölçümlerin alt grupları arasındaki) değişkenliği temsil eder. Ortalama değer, formüle bağlı olarak hesaplanan alt ve üst kontrol limitleri, ayrıca veri noktaları ve değişkenlik testlerinin sonuçları da grafiklerde görüntülenerek sorumlulara sürecin performansı hakında bilgi verir. BU şekilde, sorumluların bir sürecin nasıl performans gösterdiğini izlemesine ve yüksek performansı engelleyen faktörlerin nedenlerini belirlemesine yardımcı olur.

Kontrol çizelgeleri, temel olarak bir sürecin kontrol altında mı yoksa kontrol dışı mı olduğunu gösterir. Süreç çıktısının zaman içindeki değişimi kontrol sınırların dışındaysa veya doğal olmayan şekilde sıralanmış noktalardan oluşuyorsa, süreç kontrolden çıkmış olarak kabul edilir.

Bir süreç kontrol altındaysa, sürecin sonuçları doğru bir şekilde tahmin edilebilir. Kontrol dışı bir süreçte, sonuçların hedefe ulaşıp ulaşmayacağını tahmin etmenin bir yolu yoktur. Bir süreç kontrolden çıktıysa, onu bu hale getiren nedenler aranır ve ortadan kaldırılmalarına çalışılır.

Geçmişte, kontrol grafikleri oluşturmak, istatistikçilerin çeşitli veri noktalarını ve kontrol limitlerini fiilen hesaplamalarını gerektiren zor bir süreçti. Bugün, SPC yazılımı ve bilgisayarlar kullanılarak, kontrol çizelgeleri hızlı ve doğru bir şekilde oluşturulabilir.

BiliG OpEx Şirket Profili İndir


Bilig OpEx şirket profilini indirerek bizi daha yakından tanıyın!

OpEx danışmanları sizi bekliyor ?

Kuruluşunuzun verim ve kalitesini iyileştirerek karlılığını artırmasını sağlayan Operasyonel Mükemmellik tabanlı teknolojik çözümler sunuyoruz.

+90 216 709 29 87
[email protected]

Şimdi Randevu Al

Minitab Gerçek Zamanlı İstatistiksel Proses Kontrolü Çözümü: RealTime SPC

RealTime SPC birden çok veri kaynağından sorunsuz veri otomasyonunu, önde gelen istatistik analiz motoruyla buluşturuyor.

Minitab®’in yeni nesil gerçek zamanlı istatistiksel süreç kontrolü sağlayan bulut tabanlı İPK çözümü RealTime SPC, ayrıntılı ve gerçek zamanlı verileri ülkenin veya dünyanın her yerindeki lokasyonlardan toplayıp analiz edebilir, üretim hedeflerini yerinde ve zamanında kalite ile karşılamak için uygun proaktif veya iyileştirici adımlar atılmasını sağlar.

Minitab Connect veri erişimi ve veri yönetimi motoru, operasyonların tam bir resmini yansıtmak için tüm ilgili veri kaynaklarınızın sorunsuz entegrasyonunu yapar. RealTime SPC, bu merkezileştirilmiş ve entegre edilmiş kaliteli verilerinizden gerçek zamanlı istatistik kontrol çizelgeleri üreterek ve ilgili kontrol testlerini yürütüp sonuçlarını görselleştirerek bir bakışta izleme ve çözümlemeye hizmet eder.

RealTime SPC envanterindeki  tekil, grup ve oransal kontrol grafikleri, gerçek zamanlı olarak beslenen dinamik verilerle  otomatik olarak güncellenir, içgörüler paylaşım ve işbirliği araçları ile sunulur. Verilerde soruna neden olabilecek değişimler ortaya çıkar çıkmaz anında süreç geri bildirimi ve gerçek zamanlı uyarılar süreç sorumlularına iletilir.

 

İstatistiksel Proses Kontrolünün Tanımlanması

İstatistiksel süreç kontrolü (Statistical Process Control, SPC, Tr: İPK), bir süreçten elde edilen verilerle kaliteyi ölçmek, izlemek ve kontrol etmek için faydalanılan standart bir metodolojidir. Maksimum verimlilik, daha az maliyet ve daha yüksek kalitede ürün/hizmet üretimi amacıyla, sorunların erken tespiti için süreci iyileştirmeye odaklanan gerek üretim gerekse hizmet endüstrilerindeki kuruluşlar, İPK’nın kontrol çizelgeleri ve yetenek analizi gibi temel araçlarını sıklıkla kullanırlar. İPK hakkında daha fazla temel bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

 

Gerçek Zamanlı İPK

İPK, idealinde sürecin çıktılarına değil girdilerine odaklı olmalıdır. Süreç hakkında İPK araçlarından elde edilen öngörüler, daha çıktılar bozulmadan sürece uygulanmalı ve İPK hata önleyici bir rol oynamalıdır. Özellikle veri toplama ve İPK araçlarından elde edilen çıktıların yorumlanmasında çoğunlukla insana zorunlu kalmak bu idealin gerçekleşmesini önler.

Gelişen teknolojiler, günümüzde İPK’nın idealinde olduğu gibi çıktıya değil girdilere de uygulanabilir hale getirilmesi yanında süreçlerin eşzamanlı izlenmesine ve kontrolüne de olanak sağlamaktadır. 

Gerçek Zamanlı İPK kavramı süreç verilerini gerçek zamanlı olarak izleme ve kalitenin değişeceğine yönelik uyarıları anında alma yeteneğine odaklanır. Bu, sorunları henüz kaliteye ve maliyetlere etki etmeden önceden belirlemekte ve hızlı bir şekilde çözmekte size ve ekibinize yardımcı olacaktır.

Gerçek Zamanlı İPK’da ürün ve süreç bilgileri gerçek zamanlı olarak toplanmalı süreç verilerindeki değişim toleransları aşmadan hızla kontrol altına alınmalı ve düzeltilmelidir. Bunun için operatörlere ve süreç yöneticilerine anlık uyarılar, tetikleyiciler ve diğer olay yönetimi araçları da sağlanmalıdır.

Gerçek Zamanlı İPK uygulamak hem zamandan hem de maliyetlerden tasarruf sağlayan, yatırım karşısındaki getirisi yüksek bir çözümdür.

Gerçek zamanlı İPK uygulanabilmesi için (1) Sahadan çıktı ve etkili girdi verilerinin toplanması ve (2) toplanan bu verilerin hızlı ve otomatik analizi, (3) analiz sonuçlarından elde edilen içgörülere  hızlı uygulama kararları alınması gerekir.

 

Minitab Gerçek Zamanlı İstatistiksel Proses Kontrolü Çözümü: RealTime SPC

RealTime SPC birden çok veri kaynağından sorunsuz veri otomasyonunu, önde gelen istatistik analiz motoruyla buluşturuyor.

Minitab®’in yeni nesil gerçek zamanlı istatistiksel süreç kontrolü sağlayan bulut tabanlı İPK çözümü RealTime SPC, ayrıntılı ve gerçek zamanlı verileri ülkenin veya dünyanın her yerindeki lokasyonlardan toplayıp analiz edebilir, üretim hedeflerini yerinde ve zamanında kalite ile karşılamak için uygun proaktif veya iyileştirici adımlar atılmasını sağlar.

Minitab Connect veri erişimi ve veri yönetimi motoru, operasyonların tam bir resmini yansıtmak için tüm ilgili veri kaynaklarınızın sorunsuz entegrasyonunu yapar. RealTime SPC, bu merkezileştirilmiş ve entegre edilmiş kaliteli verilerinizden gerçek zamanlı istatistik kontrol çizelgeleri üreterek ve ilgili kontrol testlerini yürütüp sonuçlarını görselleştirerek bir bakışta izleme ve çözümlemeye hizmet eder.

RealTime SPC envanterindeki  tekil, grup ve oransal kontrol grafikleri, gerçek zamanlı olarak beslenen dinamik verilerle  otomatik olarak güncellenir, içgörüler paylaşım ve işbirliği araçları ile sunulur. Verilerde soruna neden olabilecek değişimler ortaya çıkar çıkmaz anında süreç geri bildirimi ve gerçek zamanlı uyarılar süreç sorumlularına iletilir.

Verilen hizmet müşteri ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.

Bizi Takip Edin
wpChatIcon