Süreç Madenciliği - Bilig Opex
Türkçe Ptesi - Cuma 09:00-18:00 +90 2167092987

Süreç Madenciliği

SÜREÇ MADENCİLİĞİ YAZILIMI İLE SÜREÇLERİNİZİN VERİMİNİ İZLEYİN VE İYİLEŞTİRİN!

Süreç Madenciliği; iş süreçlerinde ve bunların her varyasyonununda bir sürecin nasıl geliştiğine ilişkin eğilimleri, kalıpları ve ayrıntıları belirlemek için olay günlüğü verilerine özel algoritmalar uygulayarak bütünsel ve interaktif sonuçlar çıkarma imkanı verir. Süreç madenciliğinde; iş akışlarındaki durumları keşfetmek, doğrulamak ve iyileştirmek için veri bilimi yöntem ve metodolojileri uygulanır. Böylelikle veri madenciliği ve süreç analitiğini birleştirerek, süreçlerin performansını anlamak, darboğazları ve diğer iyileştirme alanlarını ortaya çıkarmak için bilgi sistemlerinden günlük verilerini çıkarmak mümkün hale gelir.

Süreç Madenciliği Nedir?

Süreç yönetimi ve süreç iyileştirmenin temelinde sürecin akışına ve verilerine hakim olmak, bilmek ve yönetmek, yatar. 

Süreç Madenciliği kullandığınız sistemlerde (ERP, CRM, BPA gibi) dijital olarak tutulan zaman verilerini (loglar) yapay zeka ve veri madenciliği araçlarıyla işleyerek uçtan-uca süreç akışının ve süreç verilerinin bütünsel ve interaktif bir gösterimini sunan bir Operasyonel Mükemmellik aracıdır. 

Neden Süreç Madenciliği?

Süreç Madenciliği bugüne kadar geleneksel yöntemlerle veriden bağımsız olarak yapılan süreç modelleme aktivitelerini veri ile entegre ederek ve bunu size bir iş zekası platformu ile görsel hale getirerek tam anlamıyla entegre süreç farkındalığı yaratır.

Bu yaklaşımla süreç modelleme inisiyatiflerinizin süresi saniyeler seviyesine iner. Süreç Madenciliği ile;

 • Süreçlerinizdeki tüm detayları ortaya çıkaran bir haritalama yaparsınız. 

 • Süreçlerinizdeki dar boğaz, çıkmaz sokak gibi iyileştirme fırsatlarını verileri ile ortaya çıkarırsınız.

 • Hangi süreç adımının ne kadar kaynak (süre, çalışan, FTE, maliyet) tükettiğini görerek kaynak optimizasyonu sağlarsınız. 

 • Süreçlerinizdeki RPA/BPA gibi otomasyon fırsatlarını kolaylıkla önceliklendirebilirsiniz. 

 • Mevzuat ve prosedürlerle uyumu gerçek veriler ile denetleyebilirsiniz.

 • Simülasyonlar yaparak süreç değişikliklerindeki riskleri değerlendirebilirsiniz.

 • Aynı iş için farklı ilerleyen süreçleri tespit ederek standardizasyon sağlarsınız.

Süreç Madenciliği ile Şu Yeteneklere Kavuşursunuz:

 • Bir çok kullanılan iş yazılımından bağlayıcılar (connector) ile kolaylıkla veri alabilrisiniz :SAP, Oracle, Infor, Microsoft, ServiceNow, Salesforce, Zendesk, JDA Software, Manhattan, ODBC sürücüsü olan diğer sistemler; Mendix, OutSystems, Amazon Web Services, Google Cloud, Betty Blocks gibi.

 • Kuruluşunuza özel bir yazılım varsa uygun bağlayıcı tasarımı ile veri alabilirsiniz.

 • Yapay Zeka ile süreçlerinizde gizli kalmış kök sebepleri belirleyebilirsiniz.

 • Alarmlar ile süreçlerinizin kurallara/temel performans göstergelerine uygun işleyip işlemediğini haber alabilirsiniz.

 • Süreçlerinizi yakınlaştır/uzaklaştır mantığı ile sizin belirlediğiniz detayda inceleyebilirsiniz.

 • Tekrar işleri otomatik olarak tanımlayabilirsiniz.

 • Süreçleri birbirleri arasında veya standart ile karşılaştırabilirsiniz. 

 • İş Zekası ile süreçteki tüm değişimi anlık olarak görebilirsiniz. 

BiliG OpEx Şirket Profili İndir


Bilig OpEx şirket profilini indirerek bizi daha yakından tanıyın!

OpEx danışmanları sizi bekliyor ?

Kuruluşunuzun verim ve kalitesini iyileştirerek karlılığını artırmasını sağlayan Operasyonel Mükemmellik tabanlı teknolojik çözümler sunuyoruz.

+90 216 709 29 87
[email protected]

Şimdi Randevu Al

FİNANS SEKTÖRÜNDE SÜREÇ MADENCİLİĞİ

• Kredi kullandırma süreci
• Poliçe hazırlık süreci
• EFT süreci
• Çağrı merkezi süreçleri
• Ödeme süreçleri
• Şube operasyon süreçleri
• Çek süreçleri
• Nakit işleme süreçleri
• Hesap süreçleri
• Denetim süreçleri
• Yatırım operasyon süreçleri
• IT hizmetleri
• RPA/BPA için süreç seçimi

ÜRETİMDE SÜREÇ MADENCİLİĞİ

 • Satın alma süreçleri (satın almadan ödemeye)
 • Satış süreçleri (siparişten teslimata)
 • ArGe süreçleri (fikirden prototipe)
 • Stokların işletme içindeki hareketleri
 • Makine süreçleri (adımlar, duruşlar)
 • Enerji yönetim süreçleri
 • Güvenlik süreçleri
 • HVAC (kompresörler, klimalar)
 • Su/atık su yönetimi (pompalar)
 • Personel hareketleri
 • Montaj süreçleri, Garanti yönetimi
 • Depo/lojistik süreçleri
 • Kalite dokümantasyon süreçleri
 • Tedarikçi yönetimi, Üretim planlama
 • Numune üretim takip süreci, RPA/BPA için süreç seçimi

PERAKENDEDE SÜREÇ MADENCİLİĞİ

 • Satın alma süreçleri (satın almadan ödemeye)
 • Satış süreçleri (siparişten teslimata)
 • ArGe süreçleri (fikirden prototipe)
 • Stokların işletme içindeki hareketleri
 • Makine süreçleri (adımlar, duruşlar)
 • Enerji yönetim süreçleri
 • Güvenlik süreçleri
 • HVAC (kompresörler, klimalar)
 • Su/atık su yönetimi (pompalar)
 • Personel hareketleri
 • Montaj süreçleri, Garanti yönetimi
 • Depo/lojistik süreçleri
 • Kalite dokümantasyon süreçleri
 • Tedarikçi yönetimi, Üretim planlama
 • Numune üretim takip süreci, RPA/BPA için süreç seçimi

LOJİSTİK SÜREÇLERİNDE SÜREÇ MADENCİLİĞİ

 • Müşteri yönetimi
 • Araç ve sürücü planlama
 • Depo süreçleri
 • Stok takibi
 • Gümrük süreçleri
 • Belge yönetimi
 • Denetim
 • RPA/BPA için süreç seçimi
 • Personel hareketleri

SAĞLIKTA SÜREÇ MADENCİLİĞİ

 • Hasta kabul süreçleri
 • Sigorta süreçleri
 • Hastane kaynak yönetimi
 • Teşhis süreçleri
 • Hasta sevk süreçleri
 • Tedavi süreçleri
 • Yatılı hasta süreçleri, Hasta sevk süreçleri
 • Kontrol süreçleri, Evde bakım süreçleri
 • Acil süreçleri, Laboratuvar yönetimi süreçleri
 • Hasta takip süreçleri, Denetim, RPA/BPA için süreç seçimi
Bizi Takip Edin