İstatistiksel Proses Kontrol ve Control Charts - Bilig Opex
Türkçe Ptesi - Cuma 09:00-18:00 +90 2167092987

İstatistiksel Proses Kontrol ve Control Charts

Günümüz işletmeleri, üretim süreçlerini optimize etmek ve kaliteyi artırmak için çeşitli araçlar ve yöntemler kullanıyorlar. Bunlardan biri de İstatistiksel Proses Kontrol (SPC) ve kontrol grafikleri olarak bilinen araçlar. Bu yazıda, SPC’nin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve işletmeler için neden önemli olduğunu keşfedeceğiz.

İstatistiksel Proses Kontrol Nedir?

İstatistiksel Proses Kontrol (SPC), bir sürecin istikrarını ve tutarlılığını sağlamak için istatistiksel yöntemlerin kullanılmasıdır. Bu yöntem, üretim sürecindeki rastgele değişkenlikleri kontrol altında tutarak istenmeyen varyasyonları minimize etmeyi amaçlar. Böylece, sürecin belirlenen standartlara uygunluğunu sağlar.

SPC’nin temel amacı, sürecin normal değişkenlik aralığını belirlemek ve süreçteki herhangi bir anormal durumu (ya da sinyali) tespit etmektir. Bu sayede, süreçteki problemler hızla tanımlanabilir ve düzeltilerek kalitenin korunması sağlanabilir.

SPC’nin uygulama adımları genellikle şunları içerir:

 1. Sürecin Belirlenmesi: İlk adım, kontrol edilecek sürecin belirlenmesidir. Bu süreç, ürün üretimi, hizmet sunumu veya herhangi bir işleve yönelik olabilir.
 2. Değişkenlerin Tanımlanması: Sürecin önemli değişkenleri belirlenir. Bu değişkenler, ürün özellikleri, süreç parametreleri veya kalite ölçütleri olabilir.
 3. Veri Toplanması: Belirlenen değişkenler için uygun veriler toplanır. Bu veriler, sürecin performansını izlemek için kullanılacak olan kontrol grafikleri oluşturmak için kullanılacaktır.
 4. Control Chart’ların Oluşturulması: Toplanan verilere dayanarak, kontrol grafikleri oluşturulur. Bu grafikler, sürecin merkezi eğilimini (genellikle ortalama) ve değişkenliğini (genellikle standart sapma) gösteren merkezi çizgi ve kontrol sınırlarıyla birlikte gelir.
 5. Sürecin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi: Oluşturulan kontrol grafikleri, sürecin zaman içindeki performansını izlemek için kullanılır. Veri noktaları sinyaller oluşturmadığında, süreç istikrarlıdır ve kontrol altındadır. Ancak, sinyal oluşturan veri noktaları, süreçte bir anormallik olduğunu gösterebilir ve bu durumda müdahale gerekebilir.
 6. Müdahale ve İyileştirme: Eğer kontrol grafiklerinde anormal bir durum tespit edilirse, nedeni belirlenir ve uygun düzeltici ve önleyici faaliyetler uygulanır. Bu müdahaleler, sürecin tekrar kontrol altına alınmasını ve performansının iyileştirilmesini sağlar.

İstatistiksel Proses Kontrol, süreçlerin istikrarını sağlayarak kaliteyi artırırken, aynı zamanda maliyetleri düşürmeye ve müşteri memnuniyetini artırmaya yardımcı olur. Bu nedenle, işletmelerin SPC’yi etkin bir şekilde kullanması, rekabet avantajı sağlamak için önemlidir.

Control Charts (Kontrol Grafikleri) Nedir?

ontrol grafikleri (control charts) SPC’nin temel araçlarından biridir ve süreç performansını izlemek için kullanılan önemli bir araçtır. Kontrol grafikleri, sürecin istikrarını ve değişkenliğini görsel olarak analiz etmeyi sağlar. Şimdi kontrol grafiklerini detaylı olarak ele alalım:

Kontrol grafikleri, genellikle bir süreçteki bir özelliğin (örneğin, ürün boyutları, ağırlıklar veya süreç süreleri gibi) zaman içindeki değişimini göstermek için kullanılan grafiklerdir. Bir kontrol grafiği, genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 1. Merkezi Çizgi (Central Line): Kontrol grafiğindeki merkezi çizgi, ölçülen özelliğin ortalama değerini temsil eder. Bu, sürecin merkezi eğilimini belirler.
 2. Üst Kontrol Sınırı (Upper Control Limit, UCL): Üst kontrol sınırı, sürecin normal değişkenlik aralığının üstünde gerçekleşen değişiklikleri belirlemek için kullanılır. Genellikle, sürecin ortalama değerine üç standart sapma eklenerek hesaplanır.
 3. Alt Kontrol Sınırı (Lower Control Limit, LCL): Alt kontrol sınırı, sürecin normal değişkenlik aralığının altında gerçekleşen değişiklikleri belirlemek için kullanılır. Genellikle, sürecin ortalama değerinden üç standart sapma çıkarılarak hesaplanır.

Kontrol grafikleri, sürecin istikrarlı ve kontrol altında olup olmadığını belirlemek için kullanılır. İdeal durumda, ölçülen özelliklerin tamamı merkezi çizginin yakınında ve kontrol sınırları içinde ve sinyal oluşturmamış olmalıdır. Ancak, eğer ölçümler kontrol sınırlarının dışına çıkarsa veya sinyaller oluşturursa, bu süreçte bir anormallik olduğunu ve dikkat gerektiğini gösterebilir.

Kontrol grafikleri, işletmelere bir dizi avantaj sağlar:

 • Sürecin istikrarını ve tutarlılığını görsel olarak izlemek için kullanılırlar.
 • Anormallikleri ve süreçteki potansiyel problemleri hızlı bir şekilde tanımlamak için kullanılırlar.
 • Kalite kontrolü sürecini iyileştirmek için veriye dayalı kararlar almayı sağlarlar.
 • Süreç performansının zaman içindeki değişimlerini izlemek ve süreç iyileştirmelerinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılırlar.

Kontrol grafikleri, SPC’nin temel bir parçası olarak işletmelere kaliteyi artırma ve süreçlerini optimize etme konusunda değerli bir araç sağlar. Bu nedenle, işletmelerin kontrol grafiklerini etkin bir şekilde kullanarak süreçlerini yönetmeleri kritik öneme sahiptir.

SPC’nin İşletmeler İçin Önemi

İşletmeler için SPC’nin önemi büyüktür çünkü:

 1. Kaliteyi Artırır: SPC, süreçteki değişkenlikleri belirleyerek ve kontrol altına alarak kaliteyi artırır. Süreçte meydana gelen hataları ve uyumsuzlukları azaltmaya yardımcı olur. Örneğin, bir üretim hattında kullanılan kontrol grafikleri, hatalı ürünlerin üretilmesini engellemek için erken uyarı sağlayabilir. Bu da son ürünlerin kalitesini artırır ve müşteri memnuniyetini sağlar.
 2. Maliyetleri Düşürür: Kaliteli ürünlerin üretimiyle birlikte, SPC aynı zamanda işletmelerin maliyetlerini de azaltır. Erken hata tespiti ve düzeltici önlemler sayesinde, geri çağırma maliyetleri ve hurda miktarı azalır. Ayrıca, düşük kaliteli ürünlerin üretilmesinden kaynaklanan geri bildirimler, zaman ve kaynak kayıplarını önler.
 3. Müşteri Memnuniyetini Artırır: SPC, kaliteli ürünlerin üretilmesini sağlayarak müşteri memnuniyetini artırır. Müşteriler, kusursuz ürünlerle karşılaştıklarında daha memnun olurlar ve markaya olan güvenleri artar. Sürekli olarak yüksek kalitede ürünler sunan işletmeler, müşteri sadakatini güçlendirir ve pazarda rekabet avantajı elde eder.
 4. Verimliliği Artırır: Süreçlerin istikrarlı olması, verimliliği artırır ve kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Sürekli iyileştirme çabaları, sürecin verimliliğini artırmak için veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirir. Ayrıca, işgücünün daha verimli bir şekilde yönetilmesini ve süreçlerin daha az israf edilmesini sağlar.

Genel olarak, İstatistiksel Proses Kontrolü (SPC), işletmelerin kaliteyi artırmasına, maliyetleri düşürmesine, müşteri memnuniyetini artırmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olur. Bu nedenle, SPC’nin etkin bir şekilde uygulanması, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine ve sürdürülebilir bir başarı sağlamasına yardımcı olur.

İstatistiksel Proses Kontrol ve kontrol grafikleri, işletmeler için kaliteyi artırmak, maliyetleri düşürmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve verimliliği artırmak için güçlü araçlardır. Süreçlerin istikrarını sağlamak ve değişiklikleri hızla tespit etmek, günümüz rekabetçi iş ortamında başarılı olmanın anahtarıdır. Bu nedenle, işletmelerin SPC’yi benimsemesi ve etkin bir şekilde kullanması önemlidir.

İlginizi çekebilir: Süreç Madenciliği ve Büyük Veri

wpChatIcon