Tek Bir Araçla Operasyonel Mükemmellik - Bilig Opex
Türkçe Ptesi - Cuma 09:00-18:00 +90 2167092987

Tek Bir Araçla Operasyonel Mükemmellik 

Operasyonel Mükemmellik yaklaşımının kuruluşlara ve her seviyedeki çalışanlara yüklediği sorumlulukları karşılayabilecek tek bir araç mümkün mü?

Operasyonel Mükemmellik yaklaşımının kuruluşlara ve her seviyedeki çalışanlara yüklediği sorumluluklardan önceki yazımda bahsetmiştim. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi için elimizde geniş imkan ve kabiliyetlere sahip, basit ama etkili araçları biraraya getiren yöntemler var. Bu sorumluluklar ile sık kullanılan iyileştirme yöntemleri arasındaki ilişki ve etki matrisini aşağıda bulabilirsiniz.

Bu tablo, temelde bize iki şey söylüyor:

  1. Operasyonel Mükemmellik sorumluluklarının hepsini birden tek başına karşılayabilen bir araç yoktur.
  2. Her ne kadar aynı sorumluluğa hitap etseler de farklı araçlar farklı derinliklerde veya farklı bakış açılarından çalışmaktadır.

Kullandığımız diğer araçlar gibi, bu ilişki matrisi basit olmasına karşın ilk bakışta görünenden fazla bilgi içermektedir:

Örneğin, Müşteri için “değer” yarattığınızdan emin olmak için makro seviyede stratejinizi gözden geçirmeniz gerekirken, değişimin rotasını da, DFSS’le tasarladığınız ürün veya hizmeti de, Altı Sigma projelerinizi de bu hedefe doğru yöneltmeniz gerekir. Yada Altı Sigma, Yalın ve İş Analitiği ile desteklenmeyen Süreç Haritalama çalışmaları, bakış açısı kazandırmakla birlikte, kuruluşunuzu Operasyonel Mükemmellik hedefine taşımak için yeterli değildir.

Ayrıca görüyoruz ki Yalın ve Altı Sigma; tabii ki Altı Sigma yönetim seviyesinde de kullanıldığında, bu sorumluluklardan çoğuna hitap ediyor. Kaizen uygulamaları ise süreçlerin operasyonel seviyelerinde iyileştirmeler sunuyor.

Buradan bakışla bunların niçin en çok kullanılan iyileştirme yöntemleri arasında olduğu açıktır. Yine de, sunulan hizmet/ürünün müşteri için “değer” yarattığından emin olmak için, bu çalışmaları stratejiyle uyumlu ve iş hedefleriyle bağlantılı yürütmek şarttır.

Sağlıklı yaşam felsefesinde olduğu gibi, bu araçlar ancak birlikte, uyum içinde ve süreklilik arz edecek şekilde kullanıldıklarında kuruluşunuzun bünyesi için faydalı, sürdürülebilir sonuçlar ortaya çıkarırlar. Bu araçlardan birini seçip yüksek dozda kullanmanız mutlaka bir fayda gösterecek, ancak sadece bununla yetinmeniz bir süre sonra yan etkiler göstermeye başlayacaktır.

Bu nedenledir ki, büyük yazılım yatırımlarıyla Süreç Modelleme’ye başlayıp kısa sürede terkeden, bir iki dalga Altı Sigma projesi yapıp sonra vazgeçen, İş Analitiği yatırımlarını Yönetim Kurulu’na rapor hazırlamak için kullanan çok sayıda kuruluş var. Bu sadece ülkemizde değil, dünyada da böyle.

O halde, bu yöntem ve araçları uyumlu kullanabilmek ve Sürekli İyileştirme yatırımlarından sürdürülebilir fayda sağlayabilmek adına yönetime düşen görevler nelerdir?

BiLiG “Operasyonel Mükemmellik Danışmanları” bütünsel yaklaşım ile, birçok vasat ve hatta zayıf süreçler arasında mükemmel birkaç süreç yaratmak yerine, iş hedeflerinize yönelik tüm kritik süreçlerin eniyilenmesini hedefleyen bir program getirir.

İlginizi Çekebilir: 5 Madde ile “Operasyonel Mükemmellik” 

wpChatIcon