Operasyonel Mükemmellik Nedir? - Bilig Opex
Türkçe Ptesi - Cuma 09:00-18:00 +90 2167092987

Operasyonel Mükemmellik Nedir?

Operasyonel mükemmellik (Operational Excellence – OpEx), müşterilerin beklentilerini karşılamak ve tüm süreçlerdeki verim, kalite gibi faktörleri onlara katma değer sağlayacak şekilde iyileştirme yaklaşımıdır. Bu iyileştirme yaklaşımında kullanılan bazı metotlar vardır. Yalın 6 Sigma, TPM, DFSS, Dijitalizasyon gibi bilimsel ve kendini dünyaca kanıtlamış metotlardan bazılarıdır. Operasyonel mükemmellik ile iş stratejisinin daha düşük risk ve daha düşük maliyetlerle yürütülmesi amaçlanır. İşletmeler operasyonel mükemmellik ile iş süreçlerini geleceğe hazır hale getirmeyi amaçlarlar. Günümüz dünyasında işletmeler için operasyonel mükemmelliğin önemi daha da ön plana çıkmıştır.

Operasyonel Mükemmellik Neden Önemlidir?

Organizasyonların sürekli olarak geliştirilmesi gerekir aksi takdirde isteklerin karşılanmasında yetersiz kalırlar. Gerekli iyileştirmelerin yerine getirilmesi ise büyük rekabet avantajı sağlar.

Operasyonel mükemmelliğin kurumlar ve işletmeler açısından önemini ortaya çıkaran bazı sebepler vardır.

Kalite Artışı ve Süreç İyileştirmesi

Operasyonel mükemmellik, işletmelerde iş sürecini düzenlemeye, iyileştirmeye yardımcı olur. Böylelikle iş sürecinde istenen iyileştirmeye ulaştıktan sonra müşterilere kaliteli hizmet ve ürün sunmakta mümkün olur. Kalitenin artışı ve süreçlerin iyileştirilmesi, hataların önlenmesi ve gelir artışı gibi kurumlar için önemli olan diğer olumlu nedenleri de etkiler.

Maliyetlerde Azalma ve Gelir Artışı

Operasyonel mükemmelliği benimseyen işletme ve kuruluşlar, veriye dayalı olarak durumu analiz ederek iş süreçlerinde adımların doğru şekilde değerlendirilmesini sağlar. İş süreçlerinde sağlanan doğru değerlendirme ve artış, maliyetlerde azalmalara gidilmesine ve aynı zamanda da gelirlerin artışına katkı sağlayacaktır. Ayrıca kurumlar operasyonel mükemmellik sayesinde enerji, doğalgaz gibi mevcut süreç maliyetlerinden tasarruf eder.

Müşteri Memnuniyeti

Operasyonel mükemmelliğin amacı olan iş süreçlerinde iyileştirme ve değer artışının sağlanması, müşteri memnuniyetinin sağlanmasında da etkilidir. İş süreçlerinin iyileştirilmesi müşteri ihtiyaçlarının da karşılanmasında olumlu dönüşlere katkı sağlar.

Hataların Önlenmesi

Dünya çapında başarısını kanıtlamış Operasyonel Mükemmellik araçları ile; sorunlar hızla tespit edilerek oluşan hataların önlenmesi sağlanır. Dijitalizasyon teknolojileri ile süreçlerinizdeki insan kaynaklı kayıp ve hataları ortadan kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) ile süreçlerinizdeki sinyalleri takip ederek hatalarınızı önlemeniz de mümkündür.

Verimlilik Artışı

Operasyonel mükemmellik, üretkenlik ve verimlilikte olumsuz adımları ve hataları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu sayede işletmeler başarıya ulaşabilir ve istenilen verimlilik artışını sağlayabilir. Aynı zamanda çalışanlar üzerinde de operasyonel mükemmelliğin sağlanması da verimlilikle doğrudan bağlantılıdır. Çalışanlardan maksimum verimin alınması ve süreçlerin de iyileştirilmesiyle operasyonel mükemmellik sayesinde verimlilikte istenen artışın görülmesi mümkündür.

İlginizi Çekebilir: 7 Adımda Doğru Operasyonel Mükemmellik Projesi Seçmek

Operasyonel Mükemmelliğin Küresel Durumu Kritik Zorluklar ve Gelecek Trendler raporuna göre; Ankete katılanların %57,9’u Operasyonel Mükemmellik metodolojilerinin popülaritesinin arttığını belirtti.

Raporun tamamını ulaşmak için: https://insights.btoes.com/research-report-2018/19-the-global-state-of-operational-excellence-critical-challenges-future-trends

Operasyonel Mükemmellik Metodolojilerinden Bazıları

Operasyonel mükemmellikte dünyaca kanıtlanmış bazı metodolojiler vardır. Bu metodolojiler takip edilerek operasyonel mükemmelliği sağlamak mümkündür.

Yalın 6 Sigma

Yalın 6 sigma, iş süreçlerini geliştirmeyi ve hataları en aza indirerek verimlilik ve karlılığı artırmayı hedefleyen bir metodolojidir. Bill Smith tarafından 1986 yılında Motorola’da çalışırken geliştirilmiştir.

Yalın 6 sigma metodolojisi, istatistik araçlarının kullanılarak operasyonel mükemmelliğin sağlanmasının amaçlandığı bir strateji olarak da bilinir.

Yalın ile süreçlerinizdeki duruşlar azalır. 6 Sigma ile ürün kalitenize etki eden değişkenliği kontrol altına alırsınız.

TPM (Total Productive Management, Maintenance)

TPM, üretim faaliyetlerinde ve hizmet süreçlerinde çalışanların da katılımı ile sorunu çözmeden çok önlemeyi hedef alan bir geliştirme metodolojisidir.

TPM ile verimliliğin artması ve kayıpların azaltılması amaçlanır. Çalışanlar ve süreçlerin gelişiminin yanında ekipmanların da gelişimini sağlar.

TPM ile makineleriniz “0 arıza, 0 hata, 0 kaza” prensibi ile çalışır.

BiLiG Operasyonel Mükemmellik Danışmanları planlama, uygulama, eğitim ve teknoloji alanlarında destek verecek yeterlilik ve deneyimle OPEX ihtiyaçlarınız için yanınızdadır. Detaylı bilgi için aşağıdaki “Book Now” kutusundan çevrimiçi görüşme için randevu alabilirsiniz.

wpChatIcon