6 Sigma’da Veri Analizi Araçları - Bilig Opex
Türkçe Ptesi - Cuma 09:00-18:00 +90 2167092987

6 Sigma’da Veri Analizi Araçları

Veri analizi, iş süreçlerini iyileştirmek ve hata oranlarını minimize etmek için önemli bir adımdır. İşte bu noktada, 6 Sigma metodolojisi, veri analizi için çeşitli güçlü araçlar sunar. Bu blog yazısında, özellikle Pareto Analizi, Box Plot, Time Series Plot ve Scatter Grafikleri gibi 6 Sigma’nın veri analizi araçlarına odaklanacağız.


Pareto Analizi:

Pareto Analizi, iş süreçlerindeki sorunların önceliklendirilmesi için kullanılan bir tekniktir. Bu analiz, Vilfredo Pareto’nun “20/80 kuralı”na dayanır, yani genellikle problemlerin yüzde 20’sinin çözülmesi, sonuçların yüzde 80’ini iyileştirir. İşte Pareto Analizi’nin ayrıntılı açıklaması:

 1. Veri Toplama: Pareto Analizi için ilk adım, sorunların kaynağını ve frekansını belirlemek için veri toplamaktır. Örneğin, bir üretim hattındaki hataları veya bir müşteri hizmetleri departmanındaki şikayetleri analiz etmek için uygun veri setleri toplanır.
 2. Verilerin Sınıflandırılması: Toplanan veriler belirli bir kategoriye veya sorun türüne göre sınıflandırılır. Bu aşamada, hangi tür sorunların öne çıktığını belirlemek önemlidir.
 3. Frekansın Belirlenmesi: Her kategorideki sorunların frekansı belirlenir. Hangi sorunların daha sık meydana geldiğini ve bu sorunların diğerlerine göre ne kadar yaygın olduğunu belirlemek, öncelik sırasını belirlemede kritiktir.
 4. Pareto Diyagramının Oluşturulması: Frekans belirlendikten sonra, Pareto Diyagramı oluşturulur. Bu diyagram, sorunların frekansını büyükten küçüğe sıralayan bir sütun grafiği olarak düşünülebilir. Bu görsel analiz, en önemli sorunların belirlenmesine ve öncelik sırasına koymaya yardımcı olur.
 5. Öncelik Sırasına Koyma ve Çözüm: Pareto Diyagramı, en fazla etki yaratan sorunları belirlemenizi sağlar. Bu sorunlara odaklanmak, kaynaklarınızı en etkili şekilde kullanmanıza ve iş süreçlerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Ekipler, öncelikle en büyük etkiye sahip olan sorunları çözmeye odaklanır.

Pareto Analizi, sınırlı kaynakları en etkili şekilde kullanmak için mükemmel bir araçtır. Bu yöntem, 6 Sigma projelerinde hedeflenen iyileştirmeleri elde etmek için kullanılan temel bir stratejidir.

Box Plot:

Box plot” veya “box-and-whisker plot” olarak da adlandırılan kutu grafiği, 6 sigma metodolojisinde veri analizi için yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Bu grafik, veri dağılımının özetlenmesi ve görselleştirilmesi için etkili bir yöntem sağlar. Bir kutu grafiği, veri kümesinin merkezi eğilimi, dağılımı, asimetrileri ve aykırı değerleri hakkında bilgi sağlamak için kullanılır.

Bir kutu grafiği genellikle beş temel bileşeni içerir:

 1. Medyan (Q2): Veri kümesinin ortasındaki değeri temsil eder. Grafiğin ortasında yer alır.
 2. Çeyrekler (Q1 ve Q3): Veri kümesini dört eşit parçaya bölen değerlerdir. Q1, veri kümesinin alt yarısının medyana kadar olan bölümünü temsil ederken, Q3, üst yarısını temsil eder.
 3. Interquartile Range (IQR): IQR, Q3’ten Q1’i çıkartarak hesaplanır. Veri kümesinin merkezi 50%lik bölümünü ifade eder.
 4. Whisker (Bıyık): Kutu dışındaki çizgiler, veri kümesindeki genel dağılımı gösterir. Whiskerlar genellikle minimum ve maksimum değerleri ifade eder, ancak belirli bir uzaklık (genellikle 1.5 * IQR) kadar olan değerlere kadar gidebilirler.
 5. Aykırı Değerler: Box plot, aykırı değerleri belirlemek için kullanışlıdır. Aykırı değerler, genellikle whiskerların ötesinde bulunan veri noktalarıdır.

Box plot, veri kümesinin dağılımını hızlı bir şekilde anlamak için kullanılır. Ayrıca, farklı grupların veya kategorilerin kutu grafiklerini karşılaştırarak analiz yapma imkanı sağlar. 6 sigma projelerinde, süreçlerin performansını değerlendirmek ve iyileştirmek için bu tür araçlar kullanılır.

Time Series Plot:
Time series plot veya zaman serisi grafiği, 6 sigma metodolojisi içinde veri analizi için önemli bir araçtır. Bu grafik türü, zaman içindeki değişimleri görsel olarak gösterir ve süreç performansının zamanla nasıl değiştiğini anlamak için kullanılır. Time series plot, özellikle süreç istikrarını değerlendirmek, mevsimsel desenleri tanımlamak, eğilimleri belirlemek ve potansiyel özel nedenleri tespit etmek için etkili bir araçtır.

Time series plotun temel öğeleri şunlardır:

 1. Zaman (X ekseni): Grafik üzerindeki yatay eksende zamanı temsil eden bir ölçek bulunur. Bu, veri noktalarının zaman sırasına göre nasıl yerleştirildiğini gösterir.
 2. Değerler (Y ekseni): Grafik üzerinde dikey eksende belirli bir ölçüm veya performans metriğini temsil eden değerler yer alır. Bu, sürecin performansını belirli bir ölçüt üzerinden değerlendirmenizi sağlar.
 3. Veri Noktaları: Zaman serisi grafiği, her bir zaman noktasındaki ölçümleri veya değerleri gösterir. Bu noktalar, sürecin zaman içinde nasıl değiştiğini açıkça gösterir.
 4. Ortalama ve Diğer İstatistiksel Ölçüler: Grafik genellikle zaman içindeki ortalama, eğilim çizgileri, standart sapma veya diğer istatistiksel ölçüleri içerebilir. Bu, zaman içindeki değişiklikleri daha ayrıntılı bir şekilde anlamanıza yardımcı olabilir.

Time series plot, süreç performansının izlenmesi, trendlerin belirlenmesi ve özel nedenlerin tespiti gibi çeşitli amaçlarla kullanılır. Bu grafik, 6 sigma projelerinde süreç kontrolü ve iyileştirmesi için önemli bir araçtır, çünkü süreçlerin zaman içindeki değişimlerini anlamak, sorunları tanımlamak ve düzeltici eylemler uygulamak için kritik bir öneme sahiptir.

Scatter Grafikleri:

Scatter grafikleri veya nokta grafikleri, iki değişken arasındaki ilişkiyi görselleştirmek için kullanılan etkili bir grafik türüdür. Bu grafik, veri setindeki her bir gözlemin iki değişken üzerindeki konumunu bir nokta olarak temsil eder. Scatter grafikleri, 6 Sigma projelerinde, özellikle değişkenler arasındaki ilişkileri anlamak ve potansiyel korelasyonları belirlemek için sıklıkla kullanılır. İşte Scatter Grafikleri’nin detaylı açıklaması:

 1. Veri Toplama ve Hazırlık: İlk adım, analiz yapmak için gerekli veriyi toplamak ve uygun bir şekilde hazırlamaktır. İki değişken arasındaki ilişkiyi anlamak istiyorsak, bu değişkenlere ait verileri toplamak ve düzenlemek önemlidir.
 2. Değişkenlerin Tanımlanması: Scatter grafikleri genellikle bir bağımsız değişken (X ekseni) ve bir bağımlı değişken (Y ekseni) kullanır. Örneğin, üretim süresi ile hata oranı arasındaki ilişkiyi anlamak için üretim süresi X ekseni, hata oranı ise Y ekseni olabilir.
 3. Grafik Oluşturma: Veriler belirlendikten sonra, her bir veri noktasını X ve Y ekseni üzerinde gösteren nokta grafikleri oluşturulur. Bu noktaların yayılımı, değişkenler arasındaki ilişkiyi doğrudan görselleştirir. Eğer bir desen veya eğilim varsa, bu grafik üzerinde belirgin olacaktır.
 4. Korelasyon Değerlendirmesi: Scatter grafikleri, değişkenler arasındaki korelasyonu değerlendirmek için kullanılır. Eğer noktalar belirli bir desene uymakta ve genellikle bir çizgi boyunca düzenlenmişse, bu değişkenler arasında bir korelasyon olabilir. Pozitif bir korelasyon, bir değişkenin arttığında diğerinin de arttığını gösterir, negatif bir korelasyon ise bir değişkenin arttığında diğerinin azaldığını gösterir.
 5. Trend Analizi ve Tahmin: Scatter grafikleri ayrıca gelecekteki değerleri tahmin etmek için kullanılabilir. Eğer belirgin bir trend varsa, bu trendi kullanarak gelecekteki bir değeri tahmin etmek mümkündür. Ancak, dikkatli olunmalı ve diğer faktörlerin etkisi de değerlendirilmelidir.

Scatter grafikleri, veri setindeki değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklamak ve anlamak için güçlü bir görsel araçtır. Bu grafikler, veri analizi süreçlerinde karar alma süreçlerini geliştirmek ve doğru stratejiler oluşturmak için önemli bir rol oynar.

6 Sigma, veri analizi araçlarıyla iş süreçlerini optimize etmek ve kaliteyi artırmak için güçlü bir metodoloji sunar. Pareto Analizi, Fishbone Diyagramı ve Scatter Grafikleri gibi araçlar, iş problemlerini daha iyi anlamak ve çözmek için önemli bir rol oynar. Bu araçları etkili bir şekilde kullanmak, sürekli iyileştirmeyi destekleyerek organizasyonların rekabet avantajını artırabilir.

İlginizi çekebilir: 6 Sigma’nın Organizasyonlar Üzerindeki Faydaları Nelerdir?

wpChatIcon