5 Madde İle “Operasyonel Mükemmellik” - Bilig Opex
Türkçe Ptesi - Cuma 09:00-18:00 +90 2167092987

5 Madde İle “Operasyonel Mükemmellik” 

Son birkaç yıldır Operasyonel Mükemmellik (Operational Excellence – OpEx) kavramını sıkça duymaya başladık. Peki nedir bu Operasyonel Mükemmellik?

Kimileri “Altı Sigma öldü, yaşasın OpEx” derken, kimileri sürekli iyileştirme ile eşanlamlı olarak hatta çarpıcı etkisini yitirdiği düşünülen bazı iyileştirme metotlarının yerine bu güncel jargonu kullanıyor.

Geniş bir spektruma yayılan, birbirinden farklı, çok çeşitli tanımlama girişimleri olsa da gerçekte Operasyonel Mükemmellik, Sürekli İyileştirme çalışmalarını stratejik hedeflerinize yönlendiren ve iş yapış şeklinize entegre eden, metodolojiler-üstü bir yaklaşımdır.

Bu metoda adını veren kavramı, Opex Institute Sürekli İyileştirme yolculuğunun varmak istediği hedef olarak açıklar: “Her çalışanın müşteriye doğru değer akışını anlaması ve bu akışı bozacak aksaklıkları, ortaya çıkmadan önce görmesi ve düzeltmesi.”

Bu tanımıyla Operasyonel Mükemmellik sadece operasyon birimlerine değil her seviyedeki yönetici ve çalışanlara, iç ve dış müşteriler ile iş sonuçlarına karşı, somut sorumluluklar vermektedir:

  1. Müşteri için “değer” yaratan bir ürün, hizmet ve bilgiyi üretmek,

  2. Ürünün, hizmetin ve bilginin (“değer”) kaynaktan müşteriye akışını görünür hale getirmek,

  3. Bu akışın çıktılarıyla girdileri arasındaki ilişkileri anlamak,

  4. Değer akışının girdilerini monitör etmek,

  5. Girdilerde görülen değişimin akışa ve çıktılara olumsuz etkilerini önlemek.

Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için;

  • Yönetim şekli stratejiyi süreç yönetimi ile somutlaştırmalı, Sürekli İyileştirme araçlarını nihai iş sonuçlarına etki edecek bir kurguda uygulatmalıdır.

  • Her çalışanın Sürekli İyileştirme’nin amacını ve temel felsefesini içselleştirmesi, akışı ve aksaklıkları görmeyi öğrenmesi esastır.

Girdilerin izlenmesi ile olumsuz sonuçlar doğuracak yönelimler erken teşhis edilmeli, iyileştirme çalışmaları henüz çıktı bozulmadan yapılmalıdır.

Sizce bu sorumluklar ile çeşitli Yönetim ve Sürekli İyileştirme metodolojileri arasında ilişki nasıl kurulabilir?

BiLiG Operasyonel Mükemmellik Danışmanları planlama, uygulama, eğitim ve teknoloji alanlarında destek verecek yeterlilik ve deneyimle OPEX ihtiyaçlarınız için yanınızdadır. Detaylı bilgi için tıklayabilir veya aşağıdaki “Book Now” kutusundan çevrimiçi görüşme için randevu alabilirsiniz.

  İlginizi Çekebilir: Tek Bir Araçla Operasyonel Mükemmellik

 

 

 

 
wpChatIcon